Language

YOU CREATE MEMORIES, WE CREATE GIFTS.[สินค้าไอเดีย จากเกาะหลีเป๊ะ]

KOH LIPE MAGAZINE

25 May 2024 
ผ่านไป สดๆๆร้อนๆ กับความงดงามของวัฒนธรรมชาวเล "งานลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ! " วันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศพิธีลอยเรือและการสืบทอดวัฒนะธรรมอันทรงคุณค่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอุรักลาโวย เสริมด้วยกิจกรรมและงานเทศกาลที่สนุกสุดสะใจและยังเสนอบรรยากาศอันสนุกสนานในการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชุมชน!"
"Just recently, the beauty of the sea people's culture was on full display with the 'Loy Ruea Festival on Koh Lipe!' This festival features the boat floating ceremony and the preservation of invaluable cultural heritage. It also promotes the local wisdom of the Urak Lawoi people, complemented by exciting activities and festivals that provide an enjoyable atmosphere, fostering strong community bonds!"
งานลอยเรือ เกาะหลีเป๊ะ คืออะไร และ สำคัญอย่างไร
งานลอยเรือที่เกาะหลีเป๊ะเป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวเลหรือชาวอูรักลาโว้ย ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะและเกาะอื่นๆ ในทะเลอันดามัน งานนี้จัดขึ้นเพื่อบูชาวิญญาณบรรพบุรุษและขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัย และมีความสุข พิธีลอยเรือมักจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ประกอบด้วยการสร้างเรือจำลองที่ทำจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติ จากนั้นชาวเลจะใส่ของเซ่นไหว้ลงไปในเรือ เช่น ข้าว ปลา ผัก และผลไม้ รวมถึงเครื่องใช้ที่ต้องการให้วิญญาณบรรพบุรุษได้ใช้ หลังจากเตรียมเสร็จสิ้น ชาวเลจะร่วมกันทำพิธีบูชาและร้องเพลงพื้นเมือง จากนั้นจะพาเรือไปลอยลงทะเล เชื่อกันว่าเป็นการส่งความทุกข์และสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกไปจากชีวิต และนำความสุขและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาแทน งานลอยเรือมีความสำคัญทั้งในเชิงวัฒนธรรมและจิตใจ เป็นโอกาสที่ชาวเลได้รวมตัวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้เกาะหลีเป๊ะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น
งานลอยเรือที่เกาะหลีเป๊ะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยปกติจะจัดในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 6 และเดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทย
1. ครั้งแรก: ประมาณเดือนพฤษภาคม
2. ครั้งที่สอง: ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ทั้งสองครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวเลจะรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษและขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัย และมีความสุข
งานลอยเรือที่เกาะหลีเป๊ะ มีหลายสิ่งที่ไม่ควรพลาด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและน่าสนใจของงานประเพณีนี้:
1. พิธีลอยเรือ: เป็นหัวใจสำคัญของงานที่ชาวเลจะสร้างเรือจำลองจากไม้ ใส่ของเซ่นไหว้ แล้วพาเรือไปลอยในทะเล การลอยเรือเป็นการส่งความทุกข์และสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรม: ชมการแสดงเพลงพื้นเมืองและการเต้นรำของชาวเล ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
3. พิธีบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ: การบูชาวิญญาณบรรพบุรุษเป็นส่วนสำคัญของงาน ชาวเลจะทำพิธีบูชาเพื่อขอพรและขอบคุณวิญญาณบรรพบุรุษที่คุ้มครองดูแล
4. อาหารพื้นเมือง: ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่ชาวเลเตรียมไว้ เช่น อาหารทะเลสดๆ ที่จับได้ในพื้นที่ รวมถึงอาหารท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์
5. งานเทศกาลและกิจกรรมร่วมสนุก: นอกจากพิธีกรรมหลักแล้ว ยังมีกิจกรรมและงานเทศกาลอื่นๆ ที่ชาวเลจัดขึ้น เช่น การแข่งขันกีฬา การละเล่นพื้นบ้าน และตลาดขายของที่ระลึก การเข้าร่วมงานลอยเรือนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเลอย่างใกล้ชิด ทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีค่า

The Loy Ruea Festival on Koh Lipe: What It Is and Its Importance

 The Loy Ruea Festival on Koh Lipe is an important traditional ceremony of the Urak Lawoi people, the indigenous inhabitants of Koh Lipe and other islands in the Andaman Sea. This festival is held to honor the spirits of their ancestors and to pray for prosperity, safety, and happiness. Typically, the festival is celebrated from late November to early December and involves the construction of a model boat made from wood or natural materials. The Urak Lawoi place offerings such as rice, fish, vegetables, fruits, and various items they wish their ancestors’ spirits to use into the boat.

 After preparing the offerings, the community gathers to perform worship rituals and sing traditional songs. They then take the boat to the sea to float it, symbolizing the release of suffering and misfortunes from their lives and the welcoming of happiness and prosperity. The Loy Ruea Festival holds significant cultural and spiritual value, serving as an occasion for the Urak Lawoi to come together, engage in communal activities, and strengthen their bonds and unity. Additionally, it attracts tourists interested in learning about local culture, thereby enhancing Koh Lipe’s reputation and fame.

 The Loy Ruea Festival on Koh Lipe is held twice a year, typically on the 13th to 15th day of the waxing moon in the 6th and 11th months of the Thai lunar calendar:

 1. First instance: around May.

2. Second instance: around November.

 During these periods, the Urak Lawoi gather to conduct this significant ritual to honor their ancestors’ spirits and pray for prosperity, safety, and happiness.

 Key Aspects and Highlights of the Loy Ruea Festival on Koh Lipe:

 1. Boat Floating Ceremony: The festival’s core activity involves creating a wooden model boat, placing offerings inside, and floating the boat in the sea. This act symbolizes the release of troubles and negative energies from their lives.

2. Cultural Performances: Enjoy traditional songs and dances performed by the Urak Lawoi, showcasing their long-standing cultural and traditional heritage.

3. Ancestor Worship Rituals: A crucial part of the festival where the Urak Lawoi perform ceremonies to honor and seek blessings from their ancestors’ spirits, expressing gratitude for their protection and guidance.

4. Local Cuisine: Savor local dishes prepared by the Urak Lawoi, including fresh seafood caught in the area and other unique regional delicacies with distinctive flavors.

5. Festival Activities and Entertainment: Besides the main rituals, there are various activities and festivals organized by the Urak Lawoi, such as sports competitions, traditional games, and souvenir markets.

 Participating in the Loy Ruea Festival offers a wonderful opportunity to closely experience and learn about the Urak Lawoi culture, providing a memorable and valuable experience.

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now